Operacja pt. „ Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu w postaci pojemnika stalowego samowyładowczego” mająca na celu rozwój firmy poprzez utworzenie nowych miejsc pracy i doposażenie w sprzęt służący do produkcji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.