Operacja pt. “ Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu w postaci pojemnika stalowego samowyładowczego” mająca na celu rozwój firmy poprzez utworzenie nowych miejsc pracy i doposażenie w sprzęt służący do produkcji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operation “Development of business activity when launching a new innovative product in the form of a self-unloading steel container” aimed at developing the company through new jobs and retrofitting production equipment, is co-financed by the European Union under the sub-measure “Support for the implementation of operations under Community-led international development strategy of the Rural Development Program for 2014-2020.